Aktualności

09.03.2016

Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej.

więcej
25.02.2016

Pięć filarów, a jaki fundament? Co z zaufaniem??

"Jako przedsiębiorca reprezentujący prywatny kapitał polski i działający w branży energetycznej powinienem się z tych zapowiedzi bardzo ucieszyć. Jednak w prezentacji Planu zabrakło mi podkreślenia zasadniczej kwestii, wskazania prawdziwego fundamentu, na którym opierają się sukcesy czołówki wysoko rozwiniętych państw naszego globu – ZAUFANIA." - Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu PIGEOR

więcej
02.02.2016

Apel PRK OZE o przyjęcie długookresowej doktryny energetycznej

Polska Rada Koordynacyjna OZE apeluje o przyjęcie długookresowej doktryny energetycznej i rozpoczęcie rzetelnej i transparentnej debaty o stanie polskiej energetyki.

więcej
21.12.2015

Interwencja w Ministerstwie Energii

W odpowiedzi na zapowiedziane przesunięcie wejścia w życie IV rozdziału ustawy o odnawialnych źródłach energii, PIGEOR wystosował listy do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

więcej
25.11.2015

List otwarty Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE do Pani Premier Beaty Szydło

W związku z rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu szczytem klimatycznym w Paryżu, Polska Rada Koordynacyjna Odnawialnych Źródeł Energii wystosowała do Pani Premier Beaty Szydło list otwarty, apelujący o konstruktywne włączenie się w działania zmierzające do przyjęcia wiążącego globalnego reżimu klimatycznego oraz wytyczenie ścieżki rozwoju polskiego systemu energetyki na następne dziesięciolecia.

więcej