Stanowiska

02.12.2016

Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

więcej
09.03.2016

Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej.

więcej
30.09.2015

Stanowisko Izby do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r.

Prezentujemy Państwu stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej w 2016 r., które zostało przedłożone do Ministerstwa Gospodarki w dniu 30 września 2015 r.

więcej
10.07.2015

Stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane

więcej

Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

więcej

Stanowisko PIGEOR do projektu rozporządzenia w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW

więcej

Stanowisko PIGEOR do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane

więcej

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o OZE

więcej

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

więcej

Stanowisko PIGEO do projektu ustawy o OZE

więcej