Spotkanie Noworoczne PIGEOR

19 stycznia 2017 roku w restauracji Wilcza 50 odbyło się Spotkanie Noworoczne Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele firm członkowskich PIGEOR, przedstawiciele administracji rządowej, firm partnerskich oraz przyjaciele Izby.
Sponsorem spotkania była firma Multimotors, która podczas spotkania zaprezentowała swój najnowszy model silnika.

Spotkanie było znakomitą okazją do bezpośredniej rozmowy i wymiany poglądów.