Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne należy przesłac pocztą
na adres:
Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR)
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
1. Deklaracja przystąpienia do PIGEOR: prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie  Deklaracji wraz z załącznikami wymienionymi w punktach 2-4.
2. Ankieta członkowska: prosimy o wypełnienie ankiety oraz po wydrukowaniu o jej dołączenie do Deklaracji, o której mowa w punkcie 1.
3. Aktualny odpis z KRS
4. Rekomendacje: zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 3. Statutu PIGEO członkiem Izby może być podmiot, który przedstawił pozytywną opinię co najmniej dwóch Członków Izby, legitymujących się członkostwem w Izbie przez co najmniej jeden rok. Biuro Izby umożliwia kontakt z obecnymi firmami członkowskimi w celu uzyskania stosownych opinii.

Wszystkie powyższe dokumenty należy również przesłać drogą elektroniczną na adres: pigeor@pigeor.pl

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że decyzję o przyjęciu firmy w poczet Członków Izby podejmuje Zarząd PIGEOR na drodze Uchwały.

Po podjęciu uchwały Zarządu PIGEOR o przyjęciu aplikującej firmy o członkostwo, w dalszej kolejności poprosimy Państwa o przesłanie drogą elektroniczną następujących plików/informacji:

 • Krótkiej informacji o prowadzonej przez Państwa działalności do zamieszczenia na stronę internetową w zakładce /O nas/Członkowie
 • Logotyp firmy w formacie JPG
 • Baner reklamowy (tylko w przypadku członków pakietu podstawowego), który będzie zamieszony na głównej stronie internetowej PIGEOR, o następujących parametrach:
  • wymiary: 300 pixeli (szerokość) x 125 pixeli (wysokość)
  • format: JPG
  • treść na banerze: dowolna
  • format wyświetlania: statyczna (prosimy o nie przygotowywanie plików w formacie flash).

Pliki do pobrania
Ankieta Członkowska - Pakiet podstawowy.doc

Ankieta Członkowska - Pakiet wspierający.doc

Deklaracja Członkowska - Pakiet podstawowy.doc

Deklaracja Członkowska - Pakiet wspierający.doc

Wzór Rekomendacji.doc