Eksperci

Wartością dodaną do prowadzonej przez PIGEOR działalności merytorycznej są utworzone Zespoły Robocze, których członkowie podejmują analizy zagadnień ściśle ukierunkowanych na określony obszar tematyczny lub związany z konkretnym źródłem energii.

Obecnie w strukturze Izby funkcjonują następujące Zespoły Robocze:

 • Zespół ds. Energetyki Wiatrowej
 • Zespół ds. Energetyki Wodnej
 • Zespół ds. Biomasy na Cele Energetyczne
 • Zespół ds. Energetyki Słonecznej
 • Zespół ds. Geotermii i Pomp Ciepła
 • Zespół ds. Sieci Przesyłowych
 • Zespół ds. Systemów Wsparcia i Legislacji
 • Zespół ds. Planistycznych i Logistyki
 • Zespół roboczy ds. Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Poza tym, PIGEOR współpracuje z wieloma niezależnymi ekspertami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku odnawialnych źródeł energii lub w branżach powiązanych. Wśród nich należy wymienić:

 • Dr Andrzeja Kassenberga, Prezesa Zarządu Instytutu na Rzecz Ekorozwoju
 • Prof. Witolda Orłowskiego, Doradcę ekonomicznego PwC Polska Sp. z o.o., Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Dr Jarosława Pietrasa, Dyrektora Rady Unii Europejskiej
 • Prof. Jana Popczyka, Pierwszego Prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej.

Wspólnie z członkami Zarządu PIGEOR, Panowie biorą aktywny udział w ukierunkowaniu i przygotowaniu Programu wykładów i podejmowanych debat corocznego wydarzenia organizowanego przez Izbę, jakim jest Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power. 

Największe doświadczenie na rynku odnawialnych źródeł energii posiadają firmy członkowskie PIGEOR. Ich wiedza stanowi trzon wartości eksperckiej Izby.

W dniu 27 września 2011 r., na mocy uchwał Zarządu PIGEOR powołane zostało grono Doradców Zarządu PIGEOR, w składzie:

 • Jan Tokarz, MCX Sp. z o.o.
 • Przemysław Radzikiewicz, Glen Dimplex Sp. z o.o.