Składki Członkowskie

Wysokość aktualnej rocznej składki członkowskiej płatnej w dwóch ratach do 20 stycznia i 20 lipca każdego roku:

  • Pakiet Podstawowy: 24 000 PLN
  • Pakiet Wspierający: 3 000 PLN

W przypadku nowo przyjętych podmiotów, wysokość składki członkowskiej w pierwszym roku członkostwa jest stosownie pomniejszona do okresu członkostwa.

Ponadto jednorazowo od firmy przyjmowanej w poczet członków pobierana jest opłata (wpisowe) w wysokości:

  • firmy polskie: 1 000 PLN
  • firmy zagraniczne: 500 EUR

Pliki do pobrania