Aktualności

03.10.2017

Komunikat grupy przedsiębiorstw poszkodowanych przez działania Energi Obrót

W dniu 11 września br., zarząd spółki Energa Obrót zdecydował o zaprzestaniu realizacji 22 umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów, czyli praw majątkowych, jakie uzyskuje się za energię wytworzoną z odnawialnych źródeł. Powodem tej decyzji mają być niekorzystne dla Energi skutki realizacji tych umów oraz naruszenia prawa, jakie rzekomo miały miejsce podczas ich zawierania.

więcej
19.03.2018

Przyczyny destrukcji systemu zielonych certyfikatów

Ustanowiony w 2005r. polski system zachęt dla inwestorów z branży odnawialnych źródeł energii (OZE), zwany systemem zielonych certyfikatów , co najmniej od 2013r. przeżywa poważny kryzys. Dużo się na ten temat pisze i mówi, ale nie było na razie kompleksowej analizy popartej  rzeczywistymi danymi. PIGEOR postanowiła ten stan zmienić i przedstawia raport prezentujący najważniejsze dane, fakty i mity oraz komentarze do nich, tak aby nawet nie znający tego zagadnienia Czytelnicy mogli sobie wyrobić własny pogląd na to, jakie były rzeczywiste – obiektywne i subiektywne – przyczyny destrukcji systemu. Analiza obejmuje lata 2005-2016, w których zachodziły zjawiska najważniejsze dla jego aktualnej kondycji. Do jej przeprowadzenia wykorzystano przede wszystkim publicznie dostępne dokumenty i dane Ministerstwa Gospodarki (MG), Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Towarowej Giełdy Energii (TGE).

więcej