Aktualności

19.03.2018

Przyczyny destrukcji systemu zielonych certyfikatów

Ustanowiony w 2005r. polski system zachęt dla inwestorów z branży odnawialnych źródeł energii (OZE), zwany systemem zielonych certyfikatów , co najmniej od 2013r. przeżywa poważny kryzys. Dużo się na ten temat pisze i mówi, ale nie było na razie kompleksowej analizy popartej  rzeczywistymi danymi. PIGEOR postanowiła ten stan zmienić i przedstawia raport prezentujący najważniejsze dane, fakty i mity oraz komentarze do nich, tak aby nawet nie znający tego zagadnienia Czytelnicy mogli sobie wyrobić własny pogląd na to, jakie były rzeczywiste – obiektywne i subiektywne – przyczyny destrukcji systemu. Analiza obejmuje lata 2005-2016, w których zachodziły zjawiska najważniejsze dla jego aktualnej kondycji. Do jej przeprowadzenia wykorzystano przede wszystkim publicznie dostępne dokumenty i dane Ministerstwa Gospodarki (MG), Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz Towarowej Giełdy Energii (TGE).

więcej
03.10.2017

Komunikat grupy przedsiębiorstw poszkodowanych przez działania Energi Obrót

W dniu 11 września br., zarząd spółki Energa Obrót zdecydował o zaprzestaniu realizacji 22 umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów, czyli praw majątkowych, jakie uzyskuje się za energię wytworzoną z odnawialnych źródeł. Powodem tej decyzji mają być niekorzystne dla Energi skutki realizacji tych umów oraz naruszenia prawa, jakie rzekomo miały miejsce podczas ich zawierania.

więcej
13.04.2017

Konferencja prasowa: Czy rząd doprowadzi do upadku małych polskich firm energetycznych?

W imieniu Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE zapraszamy na konferencję prasową: Czy rząd doprowadzi do upadku małych polskich firm energetycznych?
Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2017r o godzinie 14:00 w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

więcej
03.04.2017

Komentarz PIGEOR do ekspertyzy „Koncepcja funkcjonowania klastrów w Polsce”

ME przedstawiło do publicznych konsultacji ekspertyzę „Koncepcja funkcjonowania klastrów w Polsce”  przygotowaną przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (lider konsorcjum), WiseEuropa-Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM S.A., przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.  Materiał ma być podstawą do dyskusji na temat  rozwoju klastrów energii, czyli lokalnych autonomicznych systemów energetycznych.

więcej
07.04.2017

Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii w sprawie nadpodaży zielonych certyfikatów

więcej