Keep on Track!

Myślą wiodącą Projektu Keep on Track! było monitorowanie procesu wdrażania Dyrektywy 2009/28/WE na poziomie krajowym we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz postępów w realizacji celów szczegółowych i obligatoryjnych ustalonych na rok 2020.

Projekt zgłoszony został w konkursie na wsparcie finansowe ze środków Inteligentnej Energii dla Europy. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji, realizacja projektu rozpoczęła się latem 2012 r., a zakończenie projektu nastąpiło latem 2015 r.

Projekt ma skutkować m.in. utworzeniem oraz dystrybucją pośród krajowych ministerstw, parlamentów oraz stowarzyszeń materiałów takich jak:

  • Rekomendacje dla działań politycznych w poszczególnych krajach UE uwzględniające specyfikę poszczególnych krajów, funkcjonujący system wsparcia, istniejące bariery, itp.
  • Mapa drogowa UE uwzlędniająca bariery implementacji Dyrektywy 2009/28/WE na poziomie krajowym
  • Scenariusz rozwoju OZE do 2030r.

Ogólne infromacje o projekcie mozna uzyskać pod adresem:
http://www.keepontrack.eu/

Poniżej przekazujemy także niektóre opracowania na lata 2013 i 2015.

Wszystkie dokumenty opublikowane podczas działalności projektu można znaleźć pod adresem:
http://www.keepontrack.eu/publications/

Pliki do pobrania:

6th Policy Briefing Keep on Track! April 2015
Policy Briefing: Retroactive and retrospective changes and moratoria to RES support_march 2015
analysis-of-deviations-and-barriers 2015
policy_recommendations 2015
analysis-of-deviations-and-barriers2013.pdf
eu-tracking-roadmap2013_finalversion.pdf
kot-policy-paper-on-retrospective-changes-to-res-support.pdf
policy-briefing-assessment-of-the-progress-reports_9685.pdf
policy-recommendations2013_4425.pdf