Polska Rada Koordynacyjna OZE

W dniu 5 sierpnia 2008 roku w siedzibie PIGEOR (dawniej PIGEO) odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego przedstawiciele organizacji branżowych działających na rynku odnawialnych źródeł energii podpisali porozumienie w sprawie powołania Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE.

Dziś w struktury Rady wchodzą następujące izby, agencje, stowarzyszenia, towarzystwa i organizacje:

 • Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 • Polska Izba Biomasy
 • Krajowa Izba Biopaliw
 • Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
 • Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
 • Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
 • Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES – ISES
 • Mazowiecka Agencja Energetyczna
 • Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
 • Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła
 • Towarzystwo Elektrowni Wodnych
 • Polskie Stowarzyszenie Biogazu
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
 • Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
 • Polska Grupa Agencji Energetycznych
 • Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
 • Podkarpacka Agencja Energetyczna
 • AHK Polska-ECONET (Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa)
 • American Chamber of Commerce in Poland (AmCham)

Powołana Rada to gremium unikalne co do swojego kompleksowego charakteru w zakresie reprezentowanych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Sformułowane w porozumieniu cele działalności Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE stanowią odpowiedź na bieżące potrzeby w odniesieniu do:

 • integracji środowisk OZE
 • konieczności formułowania wspólnych i spójnych stanowisk prezentujących potrzeby i problemy sektora OZE wobec Parlamentu i Rządu, urzędów centralnych, organizacji rządowych i samorządowych, a także innych instytucji i organizacji krajowych, w tym podejmowania działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń dla sektora
 • działań mających na celu propagowanie rozwoju sektora OZE w społeczeństwie.

Przewodniczącym Rady jest Pan Prof. Andrzej Radecki- Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Wiceprzewodniczącym Rady jest Pan Ryszard Gajewski - Prezes Zarządu Polskiej Izby Biomasy.

Sprawy związane z działalnością Rady można kierować na adres PIGEOR.

Pliki do pobrania:

List otwarty PRK OZE ws COP 24 listopada 2015 r.

Apel PRK OZE do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane

Stanowisko PRK OZE do projektu ustawy o OZE_2014-09-09.pdf

Stanowisko PRK OZE do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii_2012.02.06

Regulamin PRK OZE